Služby:

Priebeh generálnej opravy zahráňa množstvo úkonov, ktoré sa odvíjajú od stavu nástroja a požiadaviek zákazníka, preto je cena opravy stanovená vždy individuálne.