Ochrana osobných údajov pre SaxService

Na SaxService, prístupnom cez http://saxservice.sk/, je ochrana súkromia našich návštevníkov jednou z našich hlavných priorít. Tento dokument Ochrana súkromia obsahuje typy informácií, ktoré sú zhromažďované a zaznamenávané spoločnosťou SaxService a ako ich využívame.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našej Ochrane súkromia, neváhajte nás kontaktovať.


**Táto Ochrana súkromia** sa vzťahuje iba na naše online aktivity a platí pre návštevníkov našej webovej stránky s ohľadom na informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú na SaxService. Táto politika sa nevzťahuje na žiadne informácie získané offline alebo prostredníctvom kanálov iných ako táto webová stránka.


### Súhlas


Používaním našej webovej stránky týmto **súhlasíte** s našou **Ochranou súkromia** a súhlasíte s jej **podmienkami**.


### Informácie, ktoré zhromažďujeme


Osobné informácie, o ktoré vás žiadame, a dôvody, prečo vás žiadame tieto informácie poskytnúť, vám budú jasné v okamihu, keď vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov.


* Ak nás priamo kontaktujete, môžeme získať **dodatočné informácie** o vás, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, obsah správy a/alebo prílohy, ktoré nám môžete poslať, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

* Pri registrácii účtu sa môžeme spýtať na vaše kontaktné informácie, vrátane údajov ako meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.


### Ako využívame vaše informácie


Informácie, ktoré zbierame, využívame rôznymi spôsobmi, vrátane:


* Poskytovať, prevádzkovať a udržiavať našu webovú stránku

* Zlepšovať, personalizovať a rozširovať našu webovú stránku

* Rozumieť a analyzovať, ako používate našu webovú stránku

* Vyvíjať nové produkty, služby, funkcie a funkcionality

* Komunikovať s vami, buď priamo alebo cez našich partnerov, vrátane poskytovania zákazníckeho servisu, poskytovania aktualizácií a iných informácií týkajúcich sa webovej stránky, a na účely marketingu a propagácie

* Posielať vám e-maily

* Zisťovať a zabrániť podvodom


### Protokolovacie súbory


**SaxService** nasleduje štandardný postup používania **protokolovacích súborov**. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Všetky hostingové spoločnosti to robia a ide o súčasť analýz hostingových služieb. Informácie získané prostredníctvom protokolovacích súborov zahŕňajú adresy protokolu internetu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a časovú pečiatku, odkazové/výstupné stránky a pravdepodobne počet kliknutí. Tieto informácie nie sú spojené s akýmikoľvek informáciami, ktoré by boli osobne identifikovateľné. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa stránky, sledovanie pohybu používateľov na webovej stránke a získavanie demografických informácií.


### Súbory cookie a webové značky


Podobne ako iné webové stránky, **SaxService** používa “**súbory cookie**”. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií, vrátane preferencií návštevníkov, a stránok na webovej stránke, na ktoré návštevník pristúpil alebo navštívil. Informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov tým, že sa prispôsobí obsah webovej stránky na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo ďalších informácií.


### Ochrana súkromia partnerov pre reklamu


Môžete si prečítať tento zoznam, aby ste našli **Ochranu súkromia** pre každého z **reklamných partnerov** **SaxService**.


### Tretie strany a ich Ochrana súkromia


**


Ochrana súkromia** **SaxService** sa nevzťahuje na inzerentov alebo webové stránky tretích strán. Preto vám odporúčame, aby ste sa oboznámili s príslušnými **Ochrany súkromia** týchto reklamných serverov tretích strán pre podrobnejšie informácie. Môže zahŕňať ich postupy a inštrukcie o tom, ako sa odhlásiť z určitých možností.


### Možnosť zakázať súbory cookie


Môžete si vybrať, či chcete povoliť alebo zakázať súbory cookie prostredníctvom svojich individuálnych nastavení prehliadača. Pre podrobnejšie informácie o správe súborov cookie s konkrétnymi webovými prehliadačmi nájdete na ich príslušných webových stránkach.


### Práva na ochranu osobných údajov podľa CCPA


Podľa CCPA majú obyvatelia Kalifornie okrem iných práv právo:


* Požiadať o zobrazenie kategórií a konkrétnych kusov osobných údajov, ktoré podnik zhromažďuje o spotrebiteľoch.

* Požiadať o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil.

* Požiadať o zastavenie predaja osobných údajov spotrebiteľa.


Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás, prosím.


### Práva na ochranu osobných údajov podľa GDPR


Chceli by sme vás uistiť, že plne poznáte všetky svoje práva na ochranu osobných údajov. Každý používateľ má nárok na nasledovné:


* Právo na prístup – Máte právo požiadať o kópie vašich osobných údajov. Za tento servis vám môžeme účtovať malý poplatok.

* Právo na opravu – Máte právo požiadať o opravu akýchkoľvek údajov, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požiadať o doplnenie údajov, ktoré považujete za neúplné.

* Právo na vymazanie – Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, za určitých podmienok.

* Právo na obmedzenie spracovania – Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, za určitých podmienok.

* Právo namietať voči spracovaniu – Máte právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov, za určitých podmienok.

* Právo na prenosnosť údajov – Máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, inštej na inú organizáciu alebo priamo na vás, za určitých podmienok.


Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás, prosím.


### Informácie o deťoch


Ďalšou časťou našej priority je ochrana detí pri používaní internetu. Rodičia a opatrovníci sú povzbudzovaní, aby pozorovali, zúčastňovali sa, a/alebo monitorovali a usmerňovali ich online aktivity.


**SaxService** zámerne nezískava žiadne osobné identifikovateľné informácie od detí do 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo takéto informácie na našej webovej stránke, dôrazne vás vyzývame, aby ste nás okamžite kontaktovali, a my urobíme všetko preto, aby sme takéto informácie čo najrýchlejšie odstránili zo svojich záznamov.


Zmeny v tejto Ochrane súkromia


Môžeme aktualizovať našu Ochranu súkromia z času na čas. Preto vás radíme, aby ste si pravidelne prezerávali túto stránku kvôli akýmkoľvek zmenám. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať tým, že novú Ochranu súkromia umiestnime na túto stránku. Tieto zmeny sú účinné okamžite po ich zverejnení na tejto stránke.